Studiet

Begynn på bacheloren din i Norge, fullfør i USA!

Studiet i Moss utgjør ett år av en fireårig amerikansk bachelorgrad, og gir 30 studiepoeng (tilsvarende 60 norske) som kan overføres til et universitet i USA. Undervisningen ved ACN foregår på engelsk, og du går i klasse med både norske og internasjonale studenter.

Året på ACN består av fag som er obligatoriske for alle amerikanske bachelorstudenter, såkalte general education requirements. Fagene gir en bred innføring i blant annet språk, historie, kultur og matematikk. Etter å ha studert hos oss har du alle muligheter åpne når du skal studere videre i USA!