Praktisk Info

Studieavgiften ved American College er 36 000 kroner per semester. Som student ved American College kan du søke om økonomisk støtte fra Lånekassen. Du får deler av lånet ditt omgjort til stipend etter beståtte eksamener.

Som ACN-student kan du bo på campus i Moss. Bokostnaden ligger på mellom  32 300 – 33 300 kroner per semester. De fleste studentene våre benytter seg av denne muligheten, og sitter igjen med verdifulle erfaringer og venner for livet.

Du må ha generell studiekompetanse for å søke om plass på American College. Anbefalt karaktergjennomsnitt er 4,0. Les mer om opptakskravene våre, og hva søknaden din må inneholde her.